딤처리

Motiva
Banobagi

ศัลยกรรมแก้ไข โมทิวา #บาโนบากิ

พบกับทักษะการผ่าตัดแก้ไขที่โดดเด่นของบาโนบากิและซิลิโคนโมทิวาคุณภาพสูง!

scroll
down

Re:

ผ่าตัดแก้ไขหน้าอกที่หลากหลาย
เคสต ัวอย่าง

บาโนบากิเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอกเป็นอย่างดี

 • Before
  수술전 사진
  หลังผ่าตัด 6 เดือน
  수술 후 사진
  Case 01

  ศัลยกรรมแก้ไข โมทิวา
  กรีดแผลใต้ราวหน้าอก
  ขนาด 315
  (ขวา : สลายผังผืด, ซ้าย : ขยายขนาดเต้านม)

  ซิลิโคนเดิมมีขนาดเล็ก, เต้านมข้างขวาเกิดผังผืดรั้งกับซิลิโคนทำให้หน้าอกทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน จึงต้องผ่าตัดแก้ไขเพื่อเอาซิลิโคนเดิมออก และสลายผังผืด จากนั้นจึงใส่ซิลิโคนโมทิวาที่มีขนาดเหมาะกับสัดส่วนเข้าไปโดยการกรีดแผลตรงใต้ราวนม ซึ่งเป็นบริเวณที่มองเห็นรอยแผลได้ยาก ได้หน้าอกใหม่ที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติ

  ซิลิโคนโมทิวาเป็นมีรูปทรงและสัมผัสที่เหมือนจริง หมดกังวลเรื่องหน้าอกเป็นเนินกลม หรือทรงกลมเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติ
 • Before
  수술전 사진
  หลังผ่าตัด 6 เดือน
  수술 후 사진
  Case 02

  ผ่าตัดแก้ไขโมทิวา
  กรีดใต้ราวนม
  ขนาด 335
  (ฉีดไขมันควบคู่กัน)

  เป็นคนไข้ที่หน้าอกเกิดพังพืด ผิวเป็นคลื่น ไม่เรียบช่วงบริเวณผิวหนังกับซิลิโคนที่เสริมเข้าไป หลังการวินิจฉัยโครงสร้างหน้าอก และผิวหนังอย่างละเอียด จึงใช้วิธีกรีดใต้ราวนมแล้วเสริมซิลิโคน MOTIVA เข้าไปแทน

  โดยการนำซิลิโคนเดิมออกจากหน้าอกนั้น ได้ทำให้ชั้นไขมันและชั้นผิวหนังของคนไข้บางลง ดั้งนั้นจึงทำการฉีดไขมันเข้าไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหน้าอกเป็นคลื่น ผิวไม่เรียบอีก
 • Before
  수술전 사진
  หลังผ่าตัด 6 เดือน
  수술 후 사진
  Case 03

  ผ่าตัดแก้หน้าอกด้วยโมติวา
  กรีดแผบใต้หน้าอก
  สองข้างขนาด 350cc

  หน้าอกที่ทำออกมาดูไม่กลมกลืนกัน นอกจากนั้นยังส่งผลออกมาให้ดูไม่เป็นธรรมชาติด้วย ในกรณีของคนไข้ท่านนี้จะต้องปรับตำแหน่งของหน้าอกโดยยึดจากอันเก่าและต้องเลือกใช้ซิลิโคน รวมถึงขนาดใหม่ให้เหมาะสม

  ที่บาโนบากิเราใส่ใจถึงสมดุลของร่างกายและเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแก่คนไข้ โดยคำนึงถึงขนาดที่คนไข้ต้องการ และใช้วัสดุโมติวาในการผ่าตัดเสริมครั้งนี้
 • Before
  수술전 사진
  หลังผ่าตัด 6 เดือน
  수술 후 사진
  Case 04

  4 ผ่าตัดแก้หน้าอกด้วยโมติวา
  กรีดแผบใต้หน้าอก
  สองข้างขนาด 335cc

  คนไข้ท่านนี้ไม่ชอบความรู้สึกสัมผัสกับขนาดจึงตัดสินใจมาแก้ โดยหลังจากเอาซิลิโคนตัวเก่าออกแล้ว ก็เลือกใช้โมติวาที่มีความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ขนาดให้เหมาะสมกับร่างกายและตรงกับความต้องการของตัวคนไข้

  ด้วยความกังวลเรื่องแผลเป็นหลังผ่าตัดจึงเลือกกรีดบริเวณใต้ราวหน้าอก พร้อมกับเข้ารับการดูแลแผลที่แผนกผิวของบาโนบากิโดยโปรแกรม Healing Scar Project เพื่อลดความกังวลจากแผลเป็น
 • Before
  수술전 사진
  หลังผ่าตัด 6 เดือน
  수술 후 사진
  Case 05

  ผ่าตัดแก้หน้าอกด้วยโมติวา
  กรีดแผบใต้หน้าอก
  สองข้างขนาด 335cc

  คนไข้ตัดสินใจมาผ่าตัดแก้เนื่องจากไม่พอใจในขนาด และร่องอกที่ห่างเกินไป จึงตัดสินใจเลือกใช้โมติวา และปรับขนาดให้ตรงกับความต้องการของคนไข้

  นอกจากนี้ของเดิมตำแหน่งหน้าอกมีความไม่เท่ากันอยู่แล้ว ดังนั้นตอนแก้เราจึงต้อง ปรับตำแหน่งให้ออกมาใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุด

Re:

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมแก้หน้าอก ดร.บัน แจซัง

กับประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า22ปี

반재상원장 수술장면

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้หน้าอกนั้นต้องทำกับศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถ้าไม่อย่างนั้นผลที่ได้หลังผ่าตัดอาจไม่น่าพึงพอใจและไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งดร.บัน แจซัง ได้ค้นคว้าตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการศัลยกรรมหน้าอกมาตั้งแต่ปี 2000 ทำให้มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจในเรื่องหน้าอกอย่างดีเกิดขึ้น

ไม่ใช่แค่ตัวแทนหัวหน้าทีมแพทย์ แต่ยังลงมือทำการผ่าตัดด้วยตัวเองเลย จึงเป็นแพทย์ที่มีความมั่นใจในด้านนี้โดยเฉพาะ

Re:

หัวหน้าทีมแพทย์ผู้เป็นตัวแทนการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไข

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล+ทีมผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าวิจัยระดับสูง

 • 반재상 원장
  ดร.บัน แจซังหัวหน้าทีมผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ, ดุษฎีบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
  • อาจารย์รับเชิญ ด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
  • ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)
  • ประธานกรรมการสมาคม 'Korean Association of Stem Cell and Tissue Regeneration'
  • หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม ร.พ. Korea Cancer Center Hospital
  • สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน
 • 한규남 원장 한규남 원장
  ดร.ฮัน คยูนัม
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
  • ปริญญาโทแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยโซล
  • สมาชิก Korean Society of Plastic and
  • Reconstructive Surgeons
  • สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • 노용준 원장 노용준 원장
  ดร.โน ยงจุน
  • แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ
  • สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
  • แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
  • สมาชิก Korean Society of Plastic and
  • Reconstructive Surgeons
  • สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
  • สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
  • สมาชิกสภาแพทย์ ASPS สหรัฐอเมริกา
 • 김용주 원장 김용주 원장
  ดร.คิม ยงจู
  • แพทย์แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ
  • สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
  • วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาโซล
  • หัวหน้าแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลฮันกุกโบฮุน
  • สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists
  • สมาชิก Korean Pain Society
  • สมาชิก Korean Society for Intravenous Anesthesia
 • 서재범 원장 서재범 원장
  ชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านทรวงอก
  ดร. ซอ แจบอม
  • สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองบุก
  • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคยองบุก
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคยองบุก
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองบุก
  • อดีตแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลโซลเซนต์แมรี่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมทรวงอก
  • สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
  • สมาชิก Korea Breast Cancer Society
  • สมาชิก Korean Association of Thyroid and Endocrine Surgeons(KATES)

โรงพยาบาลที่ใช้โมทิวาเป็นทางการ

Banobagi

เป็นซิลิโคนที่แพทย์เชี่ยวชาญด้านโมทิวาโดยตรง
และมีประสบการณ์มากพอจึงจะสามารถทำการผ่าตัดได้

พบกับศัลยแพทย์บันแจซัง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกด้วยซิลิโคนโมทิวาโดยเฉพาะ

Re:

แก้ไขหน้าอก
แบบ One stop ที่บาโนบากิ

ดูแลใส่ใจตั้งแต่การตรวจร่างกาย, การผ่าตัดไปจนถึงการพักฟื้นที่รวดเร็ว

 • 열기/닫기
  Step 01

  ก่อนผ่าตัด

  ตรวจอย่างละเอียดเพื่อหน้าอกที่แข็งแรง

  • 01

   ตรวจหน้าอกอย่างละเอียด

   มากกว่าแค่การวินิจฉัยเบื้องต้นทั่วไป

  • 02

   อัลตร้าซาวด์หน้าอก

   เพื่อตรวจสอบสภาพทรวงอกอย่างละเอียด

  • 03

   ตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

   เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม

   **ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • 04

   ตรวจเซลล์

   นำเซลล์ที่ผิดปกติไปตรวจ และวิเคราะห์ผล

   *ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • 05

   หากพบก้อนเนื้อ หรือซีสต์ ดำเนินการกำจัดด้วยเทคนิค mammotome

   ช่วยกำจัดและยับยั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อเต้านม

   *นำเดินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • 열기/닫기
  Step 02

  ขณะผ่าตัด

  การร่วมมือของทีมแพทย์เพื่อการผ่าตัดแก้ไขที่ปลอดภัย

  • 01

   ศัลยแพทย์มากประสบการณ์การและอุดมการณ์ที่แน่วแน่

   ออกแบบหน้าอกที่เหมาะสมแก่คนไข้

  • 02

   ระบบร่วมมือกับสถาบันทรวงอก เพื่อความปลอดภัยด้านทรวงอกของคนไข้

   การผ่าตัดที่คำนึงถึงสุขภาพทรวงอกของคนไข้

  • 03

   ระบบวางยาสลบที่มีวิสัญญีแพทย์ คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา

   ยิ่งมีวิสัญญีแพทยด์อยู่ใกล้ๆ ยิ่งปลอดภัย

 • 열기/닫기
  Step 03

  หลังผ่าตัด

  ดูแลสมดุลร่างกายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัย

  • 01

   ดูแลสุขภาพหน้าอกโดยแพทย์ผู้ผ่าตัด

   ตรวจสอบสุขภาพหน้าอก

   *ก่อนผ่าตัดหน้าอกก็สามารถรับการตรวจได้

  • 02

   การดูแลหลังผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

   โปรแกรมรักษารอยแผลเป็นและการพักฟื้นที่รวดเร็ว

  • 03

   ตรวจสุขภาพทรวงอก

   ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตรวจสอบเต้านมได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

เทคนิคที่หลากหลาย, ,รูปแบบที่หลากหลาย

เลือกเทคนิคและรูปแบบที่เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล

 • 이미지
  สามารถเลือก รูปทรงของซิลิโคน, ขนาด, ผิวสัมผัส ตามความเหมาะสมของสรีระ
 • 이미지
  ก่อนผ่าตัด จะได้รับคำแนะนำจากศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • 이미지
  ผ่าตัดด้วยเทคนิก DERMARBOND ปิดแผลโดยปราศจากการเย็บ ช่วยลดการเกิดรอยแผลเป็น
 • 이미지
  ทำการผ่าตัดโดย ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ และเทคนิคขั้นสู

Re:

ผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง

เพิ่มความปลอดภัยและแม่นยำระดับ FullHD

반재상원장 수술장면

เทคนิคที่ใช้โดยการกรีดแผลบริเวณใต้รักแร้ ช่วยให้หาตำแหน่งในการวางซิลิโคนได้แม่นยำ และลดความเสียหายต่อเส้นประสาทและจุดสำคัญ ต่างๆ ที่อยู่รอบๆเต้านมได้

 • - ประสิทธิภาพในการขยายเซลล์ขนาดเล็ก
 • - ไม่เกิดผลกระทบต่อเส้นประสาทและจุดสำคัญรอบข้าง
 • - รอยกรีดน้อย ทำให้มีแผลน้อยและอาการเจ็บปวดน้อย

Re:

การบล็อคหลัง ช่วยระงับความเจ็บปวด

เสียเลือดน้อย & ฟื้นตัวเร็ว

ลดอาการเจ็บหน้าอกขณะผ่าตัด
ลดอาการปวดหลังการผ่าตัด
ลดปริมาณการไหลของเลือด
อาการบวมเล็กน้อย และพักฟื้นเร็ว
การบล็อคหลังคือ?
การฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าทางช่องไขสันหลัง เพื่อให้อวัยวะที่อยู่บริเวณรอบข้างมีอาการชา ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และร่างกายฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้รวดเร็ว ซึ่งการบล็อคหลังนี้จะต้องดำเนินการโดยวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

Re:

เครื่องให้ยาแก้ปวด

การลดความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งสำคัญในการผ่าตัด

ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บปวด คนไข้สามารถกดปุ่มปล่อยยา เข้าทางสายน้ำเกลือได้ทันที ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดี และทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิไม่มองข้าม เรื่องความเจ็บปวดของคนไข้

Re:

โปรแกรมสแกนผลการผ่าตัด 3มิติ

แสดงผลหลังผ่าตัดแบบ 3 มิติ คำนวณผลหลังผ่าตัดได้ใกล้เคียงที่สุด

divinaสแกนเนอร์ 3 มิติ

สแกนร่างกายของคนไข้ที่ต้องการทำศัลยกรรมหน้าอก, ด้วยการประมวลผลจากภาพถ่ายที่เก็บรายละเอียดทุกมุม สแกนออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ช่วยให้คาดการณ์ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดให้ออกมาใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศัลยกรรมหน้าอกที่ต้องคำนึงถึงรูปทรงหน้าอก, รอยกรีด, ขนาด, ประเภทซิลิโคน เป็นต้น ทำให้คนไข้มองเห็นภาพหลังผ่าตัดและช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 • สแกนหน้าอก
 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบหน้าอกอย่างละเอียด
 • ภาพสมมุติก่อนผ่าตัด
이전 다음

Re:

โปรเจครักษารอยแผลเป็นที่บาโนบากิ

ศัลยกรรมแก้ไขหน้าอกแบบไร้กังวลเรื่องรอยแผลเป็น

Type 01

รอยแผลเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาล

รักษาด้วยเลเซอร์โทนนิ่งหรือวีบีม
ปกติรักษาประมาณ 3-5 ครั้งติดต่อกัน 3 อาทิตย์

Top